Harmonogram zajęć

Ważna informacja dla rodziców - dojazd na zajęcia:

Harmonogram składa się z dwóch elementów - pierwsza część to planowany czas pobytu na pływalni (1h), a druga zawiera informację o godzinie podstawienia autokaru. Informację, z którą grupą dziecko będzie przyjeżdżać uzyskają Państwo bezpośrednio w swojej szkole. Widownia pływalni (I piętro) jest w czasie zajęć otwarta dla rodziców.

Harmonogram zajęć

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota