Kilka słów o programie

Zdrowo i sportowo w Morawskich Wrotach II

Zadanie realizowane przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota (LGD MW) wspólnie z GOTSiR „NAUTICA” oraz GOS Mszana.
Polega na zorganizowaniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 132 uczniów szkół podstawowych z obszaru Morawskich Wrót.

LGD MW otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki a pozostałe koszty pokrywa ze środków własnych, pływalnia "Nautica" i GOS Mszana odpowiadają organizacyjnie za realizację zadania.

Celem głównym zadania jest profilaktyka i korekcja wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała, ogólne wzmocnienie całego ciała i kształtowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej.

Program obejmuje 20 godzin zajęć dla każdego uczestnika projektu, którymi są uczniowie szkół podstawowych ( klasy 1-6) z gmin Krzyżanowice, Gorzyce, Godów, Mszana, Lubomia oraz Marklowice.

Wszystkie zajęcia odbywają się w formie grupowych ćwiczeń (12 osób) na pływalni "Nautica" lub pływalni w Połomii , dla najmłodszych - w basenie rekreacyjnym a dla starszych w basenie sportowym.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorsko-trenerska, zgodnie z potrzebami uczestników.

reklama kajaki Pietrzyk

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota