Kilka słów o programie

Zdrowo i sportowo w Morawskich Wrotach

Zadanie realizowane przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota (LGD MW) wspólnie z GOTSiR „NAUTICA” polega na zorganizowaniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 120 uczniów szkół podstawowych z obszaru Morawskich Wrót.

LGD MW otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pozostałe koszty pokrywa ze środków własnych, pływalnia "Nautica" odpowiada organizacyjnie za realizację zadania.

Celem głównym zadania jest profilaktyka i korekcja wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała, ogólne wzmocnienie całego ciała i kształtowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej.

Program obejmuje 20 godzin zajęć dla każdego uczestnika projektu, którymi są uczniowie szkół podstawowych ( klasy 1-8) z gmin Krzyżanowice, Gorzyce, Godów, Mszana, Lubomia oraz Marklowice .

Wszystkie zajęcia odbywają się w formie grupowych ćwiczeń (12 osób) na pływalni "Nautica", dla najmłodszych - w basenie rekreacyjnym a dla starszych w basenie sportowym.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorsko-trenerska, zgodnie z potrzebami uczestników.

rowerki

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota