Program ramowy turnusu

PROGRAM PÓŁKOLONII NA SPORTOWO Z „NAUTICĄ”

CEL PÓŁKOLONII

Propagowanie zdrowego stylu życia i efektywnego wypoczynku.

Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Nauka języka angielskiego poprzez zabawy

Nauka i doskonalenie techniki pływania.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego.

PLAN ZAJĘĆ

Poniedziałek

9:00 – Przedstawienie programu półkolonii, zapoznanie z regulaminem.

Wspólne ustalenie zasad panujących w zespole

10:00 – Gry i zabawy integracyjne

11:00 – Omówienie szczegółowych zasad panujących na pływalni i rozgrzewka

11:30 – Nauka pływania i zabawy w wodzie

13:00 – Posiłek

14:00 – Warsztaty plastyczne na świeżym powietrzu lub świetlicy

15:00 – Podsumowanie dnia i omówienie dalszego harmonogramu

Wtorek

9:00 – Przedstawienie programu dnia

9:30 – Nauka języka angielskiego poprzez zabawy / śpiew

10:30 – Nauka pływania i zabawy w wodzie

12:00 – Posiłek

12:30 – Gry i zabawy rytmiczne z elementami tańca

13:00 – Gra terenowa (podchody)

14:30-15:00 – Podsumowanie dnia i omówienie dalszego harmonogramu

Środa

9:00 – Przedstawienie programu dnia

9:30 – Rozgrzewka, gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)

10:00 – Nauka pływania i zabawy w wodzie

11:30 – Zabawy z elementami ćwiczeń rozciągających

12:30 – Posiłek

13:00 – Gry zespołowe na boisku wielofunkcyjnym

14:30-15:00 – Podsumowanie dnia i omówienie dalszego harmonogramu

Czwartek

9:00 – Przedstawienie programu dnia

9:30 – Nauka pływania i zabawy w wodzie

11:00 – Aerobik przy muzyce z elementami tańca- konkurs taneczny

12:00 – Posiłek

12:30 – Zabawy edukacyjne- Quiz sportowy

13:00 – Tor przeszkód, wyścigi rzędów

14:00 – Warsztaty plastyczne na świeżym powietrzu lub świetlicy

15:00 – Podsumowanie dnia i omówienie dalszego harmonogramu

Piątek

9:00 – Przedstawienie programu dnia

9:30 – Nauka pływania i zabawy w wodzie- sprawdzian nabytych umiejętności

11:00 – Nauka języka angielskiego poprzez zabawy

12:00 – Posiłek

13:00 – Karaoke wspólna zabawa przy muzyce

14:00-15:00 – Ognisko, podsumowanie półkolonii, nagradzanie uczestników

 

Dzierwa_reklama

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota