Nautica Gorzyce

Biuro Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach
ul. Bogumińska 31
44-350 Gorzyce

NIP:647-18-13-220
REGON:240731410

 

Niniejsza wersja BIP wchodzi do użytkowania z dniem 01.02.2020 roku.

Archiwalna wersja BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzyce dostępna pod adresem: https://bip.gorzyce.pl/bipjoarchiwum

Roman Koral 2020-01-31 11:32:34
Roman Koral 2020-02-03 12:47:38
Historia zmian