Nautica Gorzyce

Sprawozdania z działalności 2022

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Publikacja: Roman Koral, 2023-05-02 12:38:52

Waga: 120KB
Liczba pobrań: 157
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Publikacja: Roman Koral, 2023-05-02 12:38:07

Waga: 132KB
Liczba pobrań: 150
Rachunek zysków i strat

Publikacja: Roman Koral, 2023-05-02 12:37:28

Waga: 144KB
Liczba pobrań: 170
Bilans

Publikacja: Roman Koral, 2023-05-02 12:36:57

Waga: 168KB
Liczba pobrań: 156
Publikacja
Roman Koral 2023-05-02 12:35:26
Aktualizacja
Roman Koral 2023-05-02 12:35:26
Liczba wyświetleń
326
Historia zmian