Nautica Gorzyce

Sprawozdania z działalności 2021r.

Informacja dodatkowa

Publikacja: Agnieszka Firla, 2022-05-09 12:40:00

Waga: 73KB
Liczba pobrań: 145
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Publikacja: Agnieszka Firla, 2022-05-09 12:39:41

Waga: 80KB
Liczba pobrań: 162
Rachunek zysków i strat jednostki

Publikacja: Agnieszka Firla, 2022-05-09 12:38:39

Waga: 4KB
Liczba pobrań: 175
Bilans jednostki

Publikacja: Agnieszka Firla, 2022-05-09 12:38:21

Waga: 87KB
Liczba pobrań: 171
Publikacja
Agnieszka Firla 2022-05-09 12:32:56
Aktualizacja
Agnieszka Firla 2022-05-09 12:36:53
Liczba wyświetleń
283
Historia zmian