Nautica Gorzyce

Działalność

Forma działalności:
Zakład budżetowy na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych ( Dz. U 2013. 885 t. j. z późniejszymi zmianami).

Przedmiot działalności:
Realizacja zadań własnych gminy Gorzyce w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz utrzymywania terenów rekreacyjnych/ terenów zielonych i urządzeń sportowych.

Publikacja
Roman Koral 2020-01-31 11:35:38
Aktualizacja
Roman Koral 2020-10-08 10:06:43
Liczba wyświetleń
1156
Historia zmian