Nautica Gorzyce

sprawozdania z działalności 2020r.

Informacja dodatkowa

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:20:10

Waga: 58KB
Liczba pobrań: 342
Informacja dodatkowa _ wersja niedostępna

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:19:51

Waga: 2963KB
Liczba pobrań: 294
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:19:14

Waga: 124KB
Liczba pobrań: 342
Zestawienie zmian w funduszu jednostki _ wersja niedostępna

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:17:16

Waga: 824KB
Liczba pobrań: 363
Rachunek zysków i strat jednostki

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:15:39

Aktualizacja: 2021-05-10 13:22:03

Waga: 137KB
Liczba pobrań: 345
Rachunek zysków i strat jednostki _ wersja niedostępna

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:15:16

Aktualizacja: 2021-05-10 13:21:49

Waga: 971KB
Liczba pobrań: 338
Bilans jednostki

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:14:28

Aktualizacja: 2021-05-10 13:21:28

Waga: 163KB
Liczba pobrań: 339
Bilans jednostki _ wersja niedostępna

Publikacja: Roman Koral, 2021-05-10 13:13:57

Aktualizacja: 2021-05-10 13:21:14

Waga: 1293KB
Liczba pobrań: 357
Publikacja
Roman Koral 2021-05-10 12:01:50
Aktualizacja
Roman Koral 2021-05-10 12:01:50
Liczba wyświetleń
547
Historia zmian