Nautica Gorzyce

Sprawozdania finansowe za 2023r.

Zestawienie zmian funduszu

Publikacja: Agnieszka Firla, 2024-05-10 11:08:10

Waga: 85KB
Liczba pobrań: 27
Rachunek zysków i strat

Publikacja: Agnieszka Firla, 2024-05-10 11:07:43

Waga: 98KB
Liczba pobrań: 29
Informacja dodatkowa

Publikacja: Agnieszka Firla, 2024-05-10 11:06:56

Aktualizacja: 2024-05-10 11:07:11

Waga: 1430KB
Liczba pobrań: 28
Bilans

Publikacja: Agnieszka Firla, 2024-05-10 11:06:34

Waga: 138KB
Liczba pobrań: 26
Publikacja
Agnieszka Firla 2024-05-10 11:03:33
Aktualizacja
Agnieszka Firla 2024-05-10 11:03:33
Liczba wyświetleń
44
Historia zmian