Nautica Gorzyce

Zamówienia publiczne

W tej sekcji znajdziesz ( zakładki po lewej stronie):
a) aktualnie prowadzone postępowania publiczne:
- powyżej kwoty 130.000 zł
- poniżej kwoty 130.000 zł

b) plany postępowań publicznych

c) wykaz nieruchomości (lokale, powierzchnia do dzierżawy, wynajmu)

Publikacja
Roman Koral 2020-01-31 11:33:07
Aktualizacja
Roman Koral 2023-06-13 14:52:00
Liczba wyświetleń
9267
Historia zmian