Nautica Gorzyce

Zamówienia publiczne

W sekcji REGULAMINY znajdziesz:

  1. Regulamin określający sposób przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na najem/dzierżawę gruntów, lokali zarządzanych przez GOTSiR „Nautica” stanowiących mienie komunalne Gminy Gorzyce.
  2. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Publikacja
Roman Koral 2020-01-31 11:33:07
Aktualizacja
Marzena Górska 2021-01-27 11:05:01
Liczba wyświetleń
7053
Historia zmian