Co nowego?

Umiem czytać, pisać i ... pływać! - nauka pływania dla dzieci (z dofinansowaniem)

Umiem czytać, pisać i ... pływać! - nauka pływania dla dzieci (z dofinansowaniem)

Drodzy rodzice uczniów z klas I-III szkół z Gminy Gorzyce.
 

Wykorzystajcie możliwość i nauczcie pływać swoje dziecko!

Jako GOTSiR „Nautica” systematycznie od kilku semestrów szkolnych organizujemy przy współpracy z Radami Rodziców, Dyrektorami szkół, Dyrektorem GZOF, Referatem Oświaty i wyraźnym wsparciu władz gminy Pana Wójta i Pani Wicewójt prowadzimy zajęcia podstawowej nauki pływania dla chętnych uczniów z klas I-III.
 

Podstawowe informacje z tym związane:

- są to zajęcia pozaszkolne (najczęściej bezpośrednio po lekcjach, kończą się do godziny 14:00);
- wychowawcy zbierają chętnych z ww klas, dyrekcja ustala harmonogram – I połowa września;
- od 16.09.2019 planujemy pierwsze zajęcia na „Nautice” dla klas II i III;
- od 10.2019 planujemy pierwsze zajęcia dla klas I;
- zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy pływania według standardów Polskiego Związku Pływackiego – oni decydują o podziale na grupy, formie zajęć i odpowiadają za efekty nauczania;
- rekomendowana liczba zajęć, które powinny pozwolić większości dzieci zdać egzamin na kartę pływacką to 20 ( w praktyce tyle jest przyjazdów szkół w trakcie całego roku szkolnego, 1x tygodniowo );
- liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi np. planem lekcyjnym, możliwościami transportu czy wymaganą liczbą opiekunów – zasady pierwszeństwa ustala dyrekcja szkół;
- koszt całkowity jednych zajęć dla 1 dziecka to 3 zł brutto, w tym m.in. transport, opieka, instruktor pływania i wstęp na pływalnię. Szacunkowy łączny koszt na semestr do poniesienia przez rodzica to około 30 zł - nadmieniamy, że 1 indywidualna lekcja pływania na dzień dzisiejszy to około 60 zł!

 

Naszym długofalowym celem jest brak w wiadomościach TV „żółtego paska” o nieszczęśliwych zdarzeniach nad wodą z udziałem mieszkańców naszej gminy – dlatego wykorzystaj możliwość i zadbaj o nauczenie swojego dziecka pływania.

Decyzję podejmij już dzisiaj zgodnie z hasłem przewodnim tych zajęć:
„Umiem czytać, pisać i pływać”.

Ryszard Markiewicz
Dyrektor GOTSiR Nautica

Wróć do listy
Teb 3

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota