Nautica Gorzyce

Sprawozdania z działalności 2019

Rachunek zysków i strat

Publikacja: Roman Koral, 2020-06-03 08:58:54

Aktualizacja: 2020-10-13 13:26:43

Waga: 138KB
Liczba pobrań: 342
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Publikacja: Roman Koral, 2020-06-03 08:58:35

Aktualizacja: 2020-10-13 13:26:31

Waga: 123KB
Liczba pobrań: 327
Bilans jednostki

Publikacja: Roman Koral, 2020-06-03 08:58:03

Aktualizacja: 2020-10-13 13:26:12

Waga: 161KB
Liczba pobrań: 303
Publikacja
Roman Koral 2020-02-03 12:12:58
Aktualizacja
Roman Koral 2020-02-03 12:12:58